Informatie

 

 

Algemene informatie

 

 

 

De vereniging werd opgericht op 30 januari 1979.

Ons inschrijvingsnummer bij de

Kamer van Koophandel is: 40217438

Gehuisvest in de Heemkamer Raadhuisplein 21a Heeswijk-Dinther

Secretariaat Pastoor Maasstraat 16, 5473 CG Heeswijk-Dinther

tel. 0413-293239

Ons banknummer is IBAN NL 18 RABO 0120.110.369

Acht tot tien keer per jaar geven we een tijdschrift uit:

“De Wojstap Kroniek”.

Vier tot vijf maal per jaar verschijnt er een nieuwsbrief,

met informatie over te houden activiteiten, lezingen, excursies, tentoonstellingen en tevens worden de nieuwsberichten van

het Brabants Heem, de overkoepelende organisatie

van de provincie, doorgegeven.

Onze leden kunnen dan intekenen voor workshops, lezingen of cursussen elders in de provincie.

 

 

 

 

 

 

 

Zeven maal per jaar organiseert de onze vereniging ten behoeve van haar leden, introducés en andere belangstellenden lezingen en of excursies.

In het begin van het jaar ontvangen de leden een jaarprogramma, met een overzicht van alle activiteiten die het komende jaar

zullen plaatsvinden.

Binnen de vereniging zijn diverse werkgroepen actief die zich bezighouden met: documentatie, archivering publicaties, zowel schriftelijk (Nieuwsbrief, Kroniek), als via de radio (WAN), historische foto's en films/video, bidprentjes, genealogie, archeologie, organisatie van het jaarprogramma en educatieve projecten voor de jeugd.