STAAT VAN BATEN EN LASTEN HEEMKUNDEKRING DE WOJSTAP

 

 

 

 

 

 

 

BATEN

 

 

 

2012

2013

2014

2015

LASTEN

 

 

 

2012

2013

2014

2015

 

rente

 

 

 

92,18

70,22

40,53

46,48

huur/energie heemkamer

 

2.365,38

2.446,43

2.345,16

2.321,09

 

contributies

 

 

4.656,25

4.545,00

5.079,10

5.560,95

OZB gemeente Bernheze

 

79,00

86,00

93,00

97,00

 

donaties

 

 

 

1.050,00

25,00

20,00

 

heemkamer

 

 

377,95

618,75

510,80

515,09

 

subsidies gemeente Bernheze

 

1.803,40

2.013,40

1.803,40

1.303,40

bankkosten

 

 

122,73

120,63

134,69

163,38

 

projecten/cursus/tentoonstelling

228,00

451,70

5.663,95

2.003,58

verzekeringen

 

 

165,55

73,57

200,04

204,24

 

verkoop boeken/kroniek

 

3.452,00

396,75

1.060,50

420,00

abonnementen

 

 

142,08

103,00

68,00

143,00

 

heemkamer

 

 

607,80

514,15

563,35

1.303,14

drukkosten kroniek

 

 

6.828,33

3.387,27

4.475,28

4.862,06

 

reclameinkomsten kroniek

 

1.432,93

1.387,78

1.202,13

1.333,52

drukkosten overig

 

 

102,64

214,06

1.208,59

132,20

 

verkoop overbodige materialen

 

 

75,00

 

IT-kosten

 

 

 

2.673,88

774,95

520,79

788,14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

inbinden tijdschriften

 

50,00

25,00

75,00

25,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

projecten/cursus/tentoonstelling

761,02

857,00

428,22

590,70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

portokosten

/representatiekosten

64,07

419,87

 

65,45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pindullekesboom

 

 

 

230,00

 

 

 

tekort

 

 

 

410,07

 

 

 

overschot

 

 

 

 

47,47

5.448,39

2.063,72

 

 

 

 

 

13.732,63

9.404,00

15.507,96

11.971,07

 

 

 

 

13.732,63

9.404,00

15.507,96

11.971,07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               BALANS HEEMKUNDEKRING DE WOJSTAP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVA

 

2013

 

2014

 

2015

 

PASSIVA

 

 

 

2012

2013

2014

2015

 

liquide middelen

 

 

 

 

 

 

voorziening computerhardware

 

125,00

375,00

625,00

875,00

 

 

kas

356,80

 

462,30

 

417,85

 

voorziening inventaris heemkamer

 

 

 

250,00

 

 

bank

6.119,43

 

11.462,32

 

13.570,50

 

exclusief recht pindullekesboom

 

170,00

170,00

170,00

 

 

 

 

6.476,23

 

11.924,62

 

13.988,35

overschot/tekort

 

 

-410,07

47,47

5.448,39

2.063,72

 

voorraad boeken

 

1.100,00

 

2.025,00

 

1.500,00

eigen vermogen per 1 januari

 

21.088,83

18.608,76

19.081,23

23.004,63

 

inventaris heemkamer

 

9.500,00

 

9.500,00

9.500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

afschrijving h.k.

 

 

 

 

250,00

9.250,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

computerhardware

2.375,00

 

2.125,00

 

1.875,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

afschrijving h.w.

250,00

2.125,00

250,00

1.875,00

250,00

1.625,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.201,23

 

25.324,62

 

26.363,35

 

 

 

 

20.803,76

19.201,23

25.324,62

26.363,35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEGROTING HEEMKUNDEKRING DE WOJSTAP

 

 

 

 

 

 

 

 

BATEN

 

 

 

2013

2014

2015

2016

LASTEN

 

 

 

2013

2014

2015

2016

 

contributies

 

 

4.700,00

4.500,00

5.000,00

5.600,00

bankkosten

 

 

125,00

125,00

125,00

150,00

 

subsidie gemeente Bernheze

 

1.805,00

2.000,00

1.805,00

1.300,00

huur&energie heemkamer

 

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

 

boeken/kronieken

 

 

1.700,00

250,00

500,00

400,00

kosten overig drukwerk

 

200,00

200,00

100,00

100,00

 

projecten/cursus/tentoonstelling

150,00

100,00

2.000,00

1.000,00

verzekeringen

 

 

170,00

170,00

200,00

205,00

 

rente

 

 

 

100,00

50,00

50,00

50,00

OZB gemeente Bernheze

 

80,00

90,00

100,00

100,00

 

heemkamer

 

 

350,00

250,00

250,00

500,00

abonnementen

 

 

150,00

150,00

70,00

150,00

 

reclame inkomsten kroniek

 

2.000,00

1.500,00

1.195,00

1.000,00

inbinden tijdschriften

 

50,00

25,00

50,00

25,00

 

akties (sponsoring)

 

 

2.000,00

 

 

 

projecten/cursus/tentoonstelling

700,00

700,00

600,00

600,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IT-kosten

 

 

 

1.000,00

800,00

850,00

500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

drukkosten kroniek

 

 

5.500,00

4.400,00

4.400,00

4.500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

portokosten

/representatiekosten

200,00

400,00

50,00

50,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

heemkamer

 

 

825,00

500,00

500,00

950,00

 

verwacht tekort

 

 

 

1.410,00

 

 

verwacht resultaat

 

 

1.305,00

 

1.555,00

20,00

 

 

 

 

 

12,805,00

10.060,00

10.800,00

9.850,00

 

 

 

 

12.805,00

10.060,00

10.800,00

9.850,00