Wat doen wij 3

6 Publicaties

 

De werkgroep publicaties verzorgt de communicatie met de leden van de heemkundekring en met de buitenwacht.

Er zijn daarvoor een aantal mogelijkheden:

 

De nieuwsbrief:

dit blad verschijnt 4 keer per jaar. Het blad is bedoeld voor:

mededelingen van het bestuur,

mededelingen uit en verslagen van de werkzaamheden

van werkgroepen,

mededelingen over lezingen en excursies die gehouden zullen worden,

verslagen van lezingen en excursies die gehouden zijn.

 

De Wojstap Kroniek:

dit blad verschijnt 4 keer per jaar. Het blad is bedoeld voor:

verslagen van onderzoeken door leden;

artikelen over Heeswijk, Dinther en Loosbroek,

vermelding van historische gegevens over onze dorpen,

medewerking aan radio- en tv-programma's van lokale omroepen.

 

Boeken

 

De website

 

Lokale omroep WAN FM

 

 

 

7 Bidprentjes/rouwadvertenties/rouwbrieven

 

De werkgroep bidprentjes houdt zich bezig met het verzamelen, verwerken (scannen en opslaan), beschrijven, administreren en dupliceren van bidprentjes, rouwadvertenties en rouwbrieven.

Het materiaal wordt allemaal gedigitaliseerd.

De originelen worden zo veel mogelijk beschermd tegen beschadiging en systematisch opgeborgen.

Daardoor bestaat de verzameling uit:

alle originelen;

een digitaal bestand van de hele verzameling.

 

De verzameling dient toegankelijk te worden gemaakt voor de inwoners van HDL.

De hele verzameling wordt op een interne database ingevoerd en door middel van namen en data toegankelijk gemaakt

voor leden en bezoekers.

Doordat het mogelijk is in de computer op allerlei ingangen te zoeken wordt op deze wijze voorkomen dat de materialen iedere keer doorzocht moeten worden op zoek naar een bepaald prentje.

Daartoe is al een programma aangeschaft en is

de invoering nagenoeg voltooid

 

 

 

 

 

 

terug

8 Beeldarchief

 

De werkgroep beeldarchief houdt zich bezig met het verzamelen, verwerken (scannen en opslaan), beschrijven, administreren en dupliceren van foto’s, films, audio(visuele) producten en ander beeldmateriaal.

Het materiaal wordt allemaal gedigitaliseerd. De originelen worden zo veel mogelijk beschermd en systematisch opgeborgen, beschermd tegen de tand des tijds.

Daardoor bestaat de verzameling uit:

zoveel mogelijk originelen

een digitaal bestand van de hele verzameling

 

De verzameling dient toegankelijk te worden gemaakt voor de inwoners van HDL. Dat gebeurt op twee manieren:

een gedeelte wordt via de website toegankelijk gemaakt.

De criteria daarbij zijn:

variatie:

Wat op de website komt geeft een gevarieerd beeld van de hele verzameling,

zonder in herhaling te vervallen;

 

representativiteit:

Wat vertoond wordt op de website is representatief voor alle onderdelen van de verzameling. Dus personen, gebouwen, verenigingen, etc. verdeeld over Heeswijk, Dinther en Loosbroek.

de hele verzameling wordt op een interne database ingevoerd en door middel van trefwoorden en beschrijvingen toegankelijk gemaakt voor leden en bezoekers. Doordat het mogelijk is in de computer op allerlei ingangen te zoeken wordt op deze wijze voorkomen dat de beelden zelf iedere keer doorzocht moeten worden op zoek naar een bepaald beeld. Hiertoe dient wel een adequaat programma te worden aangeschaft.

 

De foto's worden zowel met hoge als met lage resolutie gescand. Hierbij is het de bedoeling dat de foto's die met lage resolutie gescand zijn, in de computer ter inzage aan derden worden gesteld en dat alleen na schriftelijke toestemming van de eigenaar (heemkundekring, particulier, archief en/of bedrijf), een afdruk van de desbetreffende foto ter beschikking wordt gesteld. De foto kan dan ook digitaal worden verkregen in hoge resolutie. De foto's worden tegen betaling ter beschikking gesteld. In de heemkamer kan naast de computer een fotoprinter worden geplaatst, zodat de bezoekers tegen betaling van bijv. € 3,-- een foto kunnen uitprinten.

 

Het gebruik van dit digitaal beeldarchief is nuttig voor verschillende werkgroepen, voor foto's in en ter opsiering van het kwartaalblad "De Wojstapkroniek". Verder voor alle andere werkgroepen en leden van de heemkundekring, maar ook voor ieder ander die er gebruik van wil maken voor onderzoek, publicatie en/of tentoonstellingen.

Wij publiceren ook foto's op de volgende site:

klik daarvoor op onderstaande link.

filmenfotobank verder