Wat doen wij 2

Heemkamer

Voor meer informatie klik hier.

 

 

3. Archiefbeheer en bibliotheek

 

Het op orde houden van het archief en de bibliotheek.

De heemkundekring heeft door de jaren heen een flinke collectie kunnen opbouwen met behulp van schenkingen en enige aankopen. De verzameling omvat boeken, tijdschriften, brochures, kranten, uittreksels, archieven, stukken van verenigingen etc.

 

Naast de papieren bibliotheek zou het ook nuttig zijn een digitale verzameling van tekstgegevens over gebeurtenissen, feitjes, documenten enz. met betrekking tot onze dorpen aan te leggen: De Wojstap Docudata. .

Het zou mooi zijn als deze database voor iedereen te raadplegen is via de website.

De bibliotheek dient toegankelijk te worden gemaakt voor leden en bezoekers. Daartoe moet een digitale catalogus te worden aangelegd. In de publicaties van de HKK worden de nieuwe aanwinsten per kwartaal vermeld.

 

4. Lezingen en excursies

 

Per jaar worden een aantal lezingen en excursies georganiseerd.

 

5. PR en ledenwerving

 

Voor het goed functioneren en om te zorgen voor continuïteit is het noodzakelijk dat de HKK een vaste en vertrouwde plaats inneemt in de dorpsgemeenschap. Daartoe is het van het grootste belang dat zowel het gemeentebestuur, de ambtenaren als de andere verenigingen in HDL, maar ook alle andere inwoners, zo goed mogelijk bekend zijn met de werkzaamheden, activiteiten en het belang van De Wojstap.

Deze werkgroep zorgt voor regelmatig terugkerende voldoende publiciteit in plaatselijke, regionale en provinciale bladen. Daarnaast worden besturen van alle activiteiten structureel op de hoogte gebracht van de activiteiten van De Wojstap.

De werkgroep ontwikkelt ook plannen om leden te werven en voert deze plannen uit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

verder